30-10-2017 Publicatie Opiniestuk Algemeen Dagblad 

 

Samen eten en hap, slik weg zijn vooroordelen!

Een (flinke) hap nemen uit de polariserende samenleving

 

Schoonmaakbedrijf Asito begon zeven jaar terug het Nationaal Integratiediner. Supermarktketen Dirk van den Broek sluit aan. “Het moet een nationaal feest worden waarbij we verschillen overbruggen.”

Het Nationaal Integratiediner (NID) wordt 12 oktober voor het zevende achtereenvolgende jaar gehouden. Het doel van dit landelijk diner is even simpel als ingewikkeld: maatschappelijke vooroordelen slechten door met elkaar te eten. De noodzaak van dit soort druppels op de gloeiende plaat neemt alleen maar toe om de groeiende kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen te verkleinen. Als bedrijfsleven slaan we de handen ineen om het NID te laten inburgeren als nationaal feest.

Een kook- en eetfestijn vóór het vieren van verschillen en het bevorderen van integratie. Tijdens het Nationaal Integratiediner op 12 oktober worden vooroordelen letterlijk hap-slik-weg gegeten. Leuk en lekker, maar helaas gaat goed nieuws zelden viral. Nog altijd zijn er veel Nederlanders die niet van het Nationaal Integratiediner hebben gehoord of die in eerste instantie negatief reageren. Een aankondiging via social media leidde eind september behalve tot instemming tot harde afwijzingen en het opstoken van het wij-zij vuurtje. Precies het soort reactie dat het Nationaal Integratiediner wil ombuigen. Dat doen we door iedereen uit te nodigen één keer per jaar een vorkje te prikken met mensen met wie ze anders nooit in contact komen.

Het NID kiest voor de meest brede benadering denkbaar: allochtoon/autochtoon, jong/oud, arm/rijk, gezond/ziek of chronisch arbeidsbeperkt. De woordenboek-betekenis van integreren is ‘samenvoegen tot een geheel’ en het NID is daarmee niet alleen een zaak van nieuwkomers maar van iedere individuele Nederlander. Onverdraagzaamheid en uitsluiting kennen veel verschillende gedaanten, maar beiden worden gevoed door onverschilligheid. Zodra we ook maar iets meer weten over iemands achtergrond of omstandigheden, kantelt het beeld en ontstaat vaak het begin van begrip.

Het NID is als initiatief gestart door schoonmaakconcern Asito waar 10.000 mensen met meer dan 100 verschillende nationaliteiten werken. Vanuit de behoefte al die verschillende achtergronden zichtbaarder te maken, is in 2011 het plan bedacht om voor elkaar te koken en met elkaar te eten. Eten is een intieme bezigheid waardoor mensen zich kwetsbaarder opstellen. Favoriete gerechten uit het land van afkomst vormen een laagdrempelig gespreksonderwerp om meer van elkaar te weten te (willen) komen. Dit jaar sluit supermarktketen Dirk van den Broek zich als partner bij het NID aan. Met 119 winkels en 12.000 medewerkers wordt het aantal locaties en deelnemers enorm uitgebreid.

Juist bij bedrijven met veel laaggeschoold werk, vind je inspirerende voorbeelden van een geslaagde integratie. Daar wordt ook in geïnvesteerd, maar wat net zo belangrijk is: door de noodzaak tot samenwerking ontstaat op de werkvloer sneller erkenning voor elkaar. Dit legt de voedingsbodem voor het wederzijdse respect dat buiten op straat vaak ver te zoeken is.

In 2016 aten meer dan 20.000 mensen met elkaar en leverden de gerechten uit alle windstreken gespreksstof én food for thought op. Zulke aantallen zijn inderdaad nog altijd een druppel op een gloeiende plaat. Elke druppel helpt nu de spanning in de samenleving langs allerlei assen voelbaar is en de overheid zich heeft teruggetrokken op haar kerntaken. In deze ontstane leemte nemen bedrijven hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is te merken aan het groeiende aantal ondernemingen en organisaties die de afgelopen paar jaar al hun deuren openen voor het Nationaal Integratiediner. Dit jaar hopen we op 50.000 deelnemers. Een zo bont mogelijke verzameling mensen die net als wij blijven geloven dat het vieren van verschillen uiteindelijk leidt tot het verbinden van mensen en tot het benutten van kansen voor onze samenleving als geheel.

We vragen iedereen om mee te doen op 12 oktober. Geef je via www.nationaalintegratiediner.nl op om mee te koken en/of te komen eten.

 

Ron Steenkuijl, directielid ADG
Marcel Huizing, directeur Dirk van den Broek
Hans van Leeuwen, directeur HR Asito

Meld je hier aan!

Nog -67 dagen

Meld je hier aan!

Gerrald Albersen

“Tijdens het eten worden prachtige verhalen gedeeld. Functie speelt geen rol; fascinerend.”

Gerrald Albersen
Heracles Almelo