Tijdens -alweer- het negende Nationaal Integratiediner, op dinsdag 1 oktober 2019 koken duizenden mensen met verschillende achtergronden op honderden locaties gerechten met elkaar en voor elkaar. Een ontspannen en smakelijke manier om elkaars cultuur en achtergrond te ontdekken en om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen.

Eten verbindt, het speelt in iedere cultuur een belangrijke rol en achter ieder gerecht zit een verhaal. Dat brengt vaak hele andere onderwerpen op tafel dan op de werkvloer. Aan tafel bij het Nationaal Integratiediner ontdekken mensen dat ze misschien wel heel veel verschillen van elkaar, maar dat zij ook veel overeenkomsten hebben. En mensen ervaren dan al snel dat verschillen niet eng zijn, maar juist interessant. Want verschillen leiden tot andere inzichten en nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën leiden op hun beurt weer tot verbeteringen, daarom luidt het motto van het Nationaal Integratiediner ook als volgt:  “het verbinden van mensen +  het vieren van verschillen = het benutten van kansen.”

Een beproefd recept

Op dinsdag 1 oktober 2019 vindt het Nationaal Integratiediner alweer voor de achtste maal plaats. Het idee van het Nationaal Integratiediner ontstond in 2011 bij schoonmaakorganisatie Asito. Asito heeft meer dan 100 nationaliteiten in dienst. Elke dag weer laten deze verschillende mensen zien dat zij gezamenlijk topprestaties kunnen leveren. Ondanks, of juist dankzij de verschillen? Wij denken dat laatste.

Sinds de uitnodiging van Asito aan alle organisaties om zelf ook een Nationaal Integratiediner te organiseren groeit het feestje ieder jaar aanzienlijk. Deden er in 2011 nog maar 650 mensen mee, in 2018 vierden meer dan 25.000 mensen op meer dan 300 locaties door heel Nederland het Nationaal Integratiediner. Dit jaar werkt Asito wederom samen met Dirk van den Broek om het Nationaal Integratiediner tot een nog groter succes te maken! Omdat Dirk een tolerantere samenleving ook hoog in het vaandel heeft staan.

Meedoen is heel eenvoudig

  • Meld je hier aan
  • Nodig mensen uit die je wil verbinden. Dit kunnen collega’s, klanten of leveranciers zijn, maar ook buren of sportgenoten. Iedereen mag meedoen!
  • Vraag of mensen een gerecht willen maken en meenemen

Op deze website vind je een toolbox die de voorbereidingen van jouw diner makkelijk maken. Daarnaast hebben we ook een pagina vol tips en ideeën voor een soepel verloop van de voorbereidingen en een mooi, waardevol diner.

Doe ook mee

Help het initiatief te groeien en de boodschap van diversiteit nog krachtiger te maken. Het Nationaal Integratiediner is een feestje om zelf te organiseren of om voor uitgenodigd te worden. Doe ook mee; organiseer een integratiediner. Zo maken we samen Nederland beter.

Meld je hier aan!