Nationaal Integratiefonds onderzoek diversiteit op de werkvloer

Het Nationaal Integratiefonds komt voort uit het Nationaal Integratiediner. Het fonds zamelt geld in om wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en integratie op de werkvloer mogelijk te maken.

Diversiteit draagt bij aan het succes van bedrijven. Er is voldoende onderzoek gedaan naar teams van hoogopgeleide professionals dat deze claim ondersteunt. Maar onderzoek naar de effecten en implicaties van diversiteit in de grote groep ‘blue collar’ medewerkers, is er niet. Om op een breed vlak wetenschappelijke uitspraken te kunnen doen over dit onderwerp, is onderzoek nodig. 

Om onderzoek te kunnen faciliteren is het Nationaal Integratiefonds opgericht. Om uitdagingen -waarvoor het bedrijfsleven staat- te inventariseren en mogelijke onderzoeksvraagstukken te verzamelen gaat het Nationaal Integratiefonds in gesprek met het bedrijfsleven.

Het doel van het onderzoek van het Nationaal Integratiefonds is om de werkzame ingrediënten te vinden van succesvolle integratieprogramma’s. Met die ingrediënten helpen we organisaties hun medewerkersbestand succesvol met elkaar in verbinding te brengen. Het uiteindelijke doel is dat deze successen hun weerslag vinden in de wijken, in de maatschappij. Op deze manier draagt het Nationaal Integratiefonds niet alleen bij aan integratie op de werkvloer, maar in de gehele maatschappij.

Kijk voor meer informatie op de website www.NationaalIntegratiefonds.nl.

 

Meld je hier aan!

Nog 135 dagen

Meld je hier aan!

Ruud van Munster

“Door voor elkaar te koken, samen te eten, te praten en te luisteren begrijp en waardeer je elkaar beter.”

Ruud van Munster
Dirk van den Broek